Quyển thứ bốn – Năm thứ hai đời sống công khai

87* NGƯỜI BẠI LIỆT TẠI HỒ BÊZATA
88* TẠI BÊTANI: “THƯA THẦY, MARIA ĐÃ GỌI MATTA”
89* MARGZIAM ĐƯỢC KÝ THÁC CHO PORPHYRÊ, VỢ PHÊRÔ
90* GIÊSU NÓI TẠI BÉTSAIĐA
91* NGƯỜI ĐÀN BÀ BĂNG HUYẾT VÀ CON GÁI JAIRÔ
92* GIÊSU VÀ MATTA TẠI CAPHANAUM
93* CHỮA HAI NGƯỜI MÙ VÀ MỘT NGƯỜI CÂM BỊ QUỈ ÁM
94* DỤ NGÔN CON CHIÊN LẠC
95* SAU KHI ĐÃ NHẮC LẠI LỀ LUẬT, CHA LÀM TOÁT LÊN NIỀM HY VỌNG ƠN THA THỨ
96* GIÊSU NÓI VỚI MATTA: “CON ĐÃ CÓ SỰ TOÀN THẮNG TRONG TAY”
97* MARIA MAĐALÊNA TRONG NHÀ NGƯỜI PHARISÊU SIMON
98* “KẺ YÊU NHIỀU THÌ ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU”
99* CỨU XÉT VỀ VIỆC HOÁN CẢI CỦA MARIA MAĐALÊNA
100* ĐÁNG CHỊU MẤT MỘT TÌNH BẠN ĐỂ CHINH PHỤC MỘT LINH HỒN
101* MARIA MAĐALÊNA ĐI THEO MARIA TRONG NHÓM CÁC MÔN ĐỆ
102* DỤ NGÔN NGƯỜI ĐÁNH CÁ
103* MARGZIAM DẠY KINH LẠY CHA CHO MARIA MAĐALÊNA
104* GIÊSU NÓI VỚI PHILIPPHÊ: “THẦY LÀ NGƯỜI YÊU MẠNH THẾ”. DỤ NGÔN ĐỒNG TIỀN ĐƯỢC TÌM THẤY
105* KIẾN THỨC SẼ KHÔNG ĐỒI TRỤY KHI NÓ LÀ TÔN GIÁO
106* TRONG NHÀ TẠI CANA
107* GIOAN NHẮC LẠI BÀI LUẬN THUYẾT CỦA GIÊSU TRÊN TABOR
108* GIÊSU TẠI NAZARÉT
109* NGÀY SABÁT TẠI GIÁO ĐƯỜNG NAZARÉT
110* MẸ GIÁO HUẤN MARIA MAGĐALA
111* TẠI BÉTLEM THUỘC GALILÊ
112* KHI ĐI VỀ SICAMINON: “THIÊN CHỨC CÒN HƠN MÁU HUYẾT”
113* VỚI CÁC MÔN ĐỆ TẠI SICAMINON: “TỰ THIÊU ĐỐT CHÍNH MÌNH”
114* TẠI TYR. “KIÊN TRÌ, ĐÓ LÀ TỪ NGỮ LỚN”
115* VỚI CÁC MÔN ĐỆ Ở SICAMINON: ĐỨC TIN
116* GIÊSU NÓI VỚI MARIA MAĐALÊNA: “THẦY SẼ LÀM VIỆC CHO CON BẰNG LỬA VÀ TRÊN CÁI ĐE”
117* SINTICA, NÔ LỆ NGƯỜI HY LẠP
118* TỪ BIỆT MATTA, MARIA MAĐALÊNA VÀ SINTICA
119* GIÊSU NÓI VỀ ĐỨC CẬY
120* GIÊSU LÊN NÚI CARMEL VỚI GIACÔBÊ ALPHÊ
121* “YÊU CÁCH HOÀN TOÀN ĐỂ LÀM THỦ LÃNH CÁCH THÁNH THIỆN”
122* “HÃY GỌI KẺ GÂY ĐAU KHỔ CHO CON LÀ CON”
123* PHÊRÔ GIẢNG TẠI ESDRELON: “TÌNH YÊU LÀ SỰ CỨU RỖI”
124* GIÊSU NÓI VỚI CÁC NÔNG DÂN CỦA GIOCANA: “YÊU LÀ VÂNG LỜI”
125* ĐỨC THÁNH TRINH NỮ MARIA: “TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ MẠNH HƠN TẤT CẢ”
126* “HOÀN THÀNH ĐIỀU TỐT LÀ LỜI CẦU NGUYỆN LỚN HƠN CÁC THÁNH VỊNH”
127* MỘT NGÀY CỦA ISCARIOT TẠI NAZARÉT
128* GIÁO HUẤN CÁC TÔNG ĐỒ CHO BƯỚC ĐẦU VIỆC TRUYỀN GIÁO
129* NHỮNG NGƯỜI DO ÔNG TẨY GIẢ SAI ĐẾN HỎI: “NGÀI CÓ PHẢI LÀ ĐẤNG MÊSIA KHÔNG?”
130* GIÊSU LÀM THỢ MỘC CHO BÀ GÓA Ở COROZAIN
131* “TÌNH YÊU LÀ GIỚI LUẬT VÀ LÀ BÍ QUYẾT CỦA VINH QUANG”
132* “CON TIM KHÔNG ĐƯỢC CẮT BÌ”
133* CÁI CHẾT CỦA GIOAN TẨY GIẢ
134* “CHÚNG TA ĐI TARICHÉE”
135* TRONG KHI NÓI VỚI MỘT LUẬT SĨ
136* BÁNH HÓA NHIỀU LẦN THỨ NHẤT
137* GIÊSU ĐI TRÊN NƯỚC
138* “NẾU CÁC CON CÓ ĐỨC TIN, CHA SẼ ĐẾN VÀ CHA NGĂN NGỪA NGUY HIỂM CHO CÁC CON”
139* GẶP CÁC MÔN ĐỆ
140* TÍNH HÀ TIỆN VÀ NGƯỜI GIẦU KHỜ DẠI
141* TRONG VƯỜN CỦA MARIA MAGĐALA
142* GIÊSU SAI BẢY MƯƠI HAI MÔN ĐỆ ĐI LOAN BÁO VỀ NGƯỜI
143* GẶP LAZARÔ TẠI CÁNH ĐỒNG CỦA DÂN GALILÊ
144* NHÓM BẢY MƯƠI HAI TƯỜNG TRÌNH VỚI GIÊSU NHỮNG VIỆC HỌ ĐÃ LÀM
145* TAI ĐỀN THỜ NGÀY LỀ LỀU
146* GIUSE VÀ NICÔĐÊMÔ TƯỜNG TRÌNH RẰNG Ở ĐỀN THỜ, NGƯỜI TA ĐÃ ĐƯỢC LOAN BÁO VỀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA GIOAN ENĐO VÀ SINTICA
147* SINTICA NÓI TRONG NHÀ LAZARÔ
148* SỨ VỤ CỦA BỐN TÔNG ĐỒ TẠI JUĐÊ
149* GIÊSU RỜI BÊTANI ĐỂ ĐI VỀ PHÍA BÊN KIA SÔNG GIOĐAN
150* NGƯỜI LÁI BUÔN Ở BÊN KIA SÔNG EUPHRATE
151* TỪ RAMOT TỚI GÊRASA
152* THUYẾT GIÁO TẠI GÊRASA
153* NGÀY SABÁT TẠI GÊRASA
154* KHỞI HÀNH TỪ GÊRASA
155* KHI ĐI VỀ BOZRA
156* TẠI BOZRA
157* BÀI GIẢNG THUYẾT VÀ CÁC PHÉP LẠ TẠI BOZRA
158* TẠM BIỆT CÁC NỮ MÔN ĐỆ
159* TẠI ARBÊLA
160* TRONG KHI ĐI VỀ AÊRA
161* GIÊSU GIẢNG TẠI AÊRA
162* MARIA VÀ MATHIA
163* VIỆC NĂNG LUI TỚI CÁC PHÉP BÍ TÍCH SẼ VÔ ÍCH, NẾU THIẾU ĐỨC BÁC ÁI
164* “KHÔNG CÓ BẦN CÙNG NÀO MÀ GIÊSU KHÔNG THỂ BIẾN THÀNH GIẦU SANG”
165* “THẦY MUỐN CHO CÁC TRẺ MỒ CÔI CÓ MỘT NGƯỜI MẸ”
166* TẠI NAIM, TRONG NHÀ CỦA DANIEL, NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG LẠI
167* TRONG CHUỒNG SÚC VẬT TẠI ENĐO
168* TỪ ENĐO TỚI MAGĐALA
169* GIÊSU TẠI NAZARÉT VÀO DỊP LỄ ÁNH SÁNG
170* GIÊSU VỚI GIOAN ENĐO VÀ SINTICA TẠI NAZARÉT
171* GIÊSU GIÁO HUẤN MARGZIAM
172* SIMON ZÊLOTE TẠI NAZARÉT
173* MỘT BUỔI CHIỀU TRONG NHÀ NAZARÉT
174* GIÊSU VỚI SALÔMÊ, VỢ CỦA ANH HỌ SIMON
175* ÔNG ANH HỌ SIMON TRỞ VỀ VỚI GIÊSU
176* SIMON PHÊRÔ TẠI NAZARÉT. SỰ QUẢNG ĐẠI CỦA MARGZIAM
177* “KHÔNG GÌ MẤT ĐI TRONG SỰ TIẾT KIỆM THÁNH VÌ TÌNH YÊU PHỔ QUÁT”
178* “GIOAN ENĐO, CON SẼ ĐI ANTIOCHE”