Tin Mừng như đã được mặc khải cho tôi

Tin mừng
Maria Valtorta

Khi con người kết thúc cuộc sống tạm này để bước vào cõi sống  đời đời, thì điều khiến cho con người lấy làm hối tiếc nhất là đã “không yêu mến Chúa Giêsu cho đủ” lúc còn sống trên trần gian này.

Để có thể yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta phải hiểu được Người. Để hiểu được Người và củng cố đức tin nơi Người, chúng ta phải đọc Tin Mừng. Tuy nhiên, đối với nhiều người thì Tin Mừng được viết quá cô đọng và khó hiểu. Để giúp cho mọi người có thể hiểu được Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chọn những linh hồn hiến tế để tỏ bày Tin Mừng của Người, nhờ đó tất cả chúng ta đều có thể hiểu được Tin Mừng một cách thâm sâu nhất.

“TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔIqua thụ khải Maria Valtorta là sự tỏ bày tình yêu chân thành nhất của Chúa Giêsu để mọi tâm hồn được đánh động nếu chúng ta mở lòng ra đón  nhận và đọc.

1* CHÚA GIÊSU TỪ GIÃ MẸ NGƯỜI LÚC KHỞI HÀNH TỪ NAZARÉT
2*“MARIA KHÓC, VÌ MẸ LÀ ĐẤNG ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC”
3* CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA TẠI SÔNG GIOĐAN
4* “GIOAN KHÔNG CẦN MỘT DẤU HIỆU NÀO”
 5* GIÊSU BỊ QUỈ CÁM DỖ TRONG SA MẠC
6* “SATAN LUÔN LUÔN HIỆN DIỆN VỚI VẺ BỀ NGOÀI NHÂN HẬU”
7* GIÊSU GẶP GIOAN VÀ GIACÔBÊ
8* “CHA YÊU GIOAN VÌ SỰ TRONG SẠCH CỦA ÔNG”
9* GIOAN VÀ GIACÔBÊ NÓI VỚI PHÊRÔ VỀ ĐỨC MÊSIA
10* CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN CỦA PHÊRÔ VỚI ĐỨC MÊSIA
11* “GIOAN CŨNG LỚN TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG”
12* GIÊSU GẶP PHILIPPHÊ VÀ NATANAELNATANAEL TẠI BÉTSAIĐA, TRONG NHÀ PHÊRÔ
13* JUĐA THAĐÊ TỚI BÉTSAIĐA ĐỂ MỜI GIÊSU TỚI DỰ TIỆC CƯỚI CANA
14* GIÊSU TẠI TIỆC CƯỚI CANA
15* BÀ ƠI, TỪ RÀY CÓ GÌ GIỮA TÔI VÀ BÀ
16* GIÊSU ĐUỔI CÁC LÁI BUÔN KHỎI ĐỀN THỜ
17* GẶP ISCARIOT VÀ TÔMA PHÉP LẠ CHO SIMON ZÊLOTE
18* TÔMA TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ
19* JUĐA ALPHÊ, TÔMA VÀ SIMON ĐƯỢC NHẬN Ở BỜ SÔNG GIOĐAN
20* TRỞ VỀ NAZARÉT SAU LỄ VƯỢT QUA CÙNG VỚI SÁU MÔN ĐỆ
21* CHỮA NGƯỜI MÙ TẠI CAPHANAUM
22* NGƯỜI BỊ QỦI ÁM ĐƯỢC CHỮA TRONG GIÁO ĐƯỜNG CAPHANAUM
23* CHỮA MẸ VỢ CỦA SIMON PHÊRÔ
24* GIÊSU THUYẾT GIÁO VÀ LÀM CÁC PHÉP LẠ TRONG NHÀ PHÊRÔ
25* GIÊSU CẦU NGUYỆN BAN ĐÊM
26* NGƯỜI CÙI ĐƯỢC CHỮA GẦN COROZAIN
27* NGƯỜI BẠI LIỆT ĐƯỢC CHỮA TRONG NHÀ PHÊRÔ TẠI CAPHANAUM 
28* MẺ CÁ LẠ LÙNG
29* ISCARIOT TÌM THẤY GIÊSU TẠI GÉTSÊMANI NGƯỜI NHẬN ÔNG LÀM MÔN ĐỆ
30* GIÊSU LÀM PHÉP LẠ CHO CÁC LƯỠI DAO BỂ TAN TẠI CỬA CÁ
31* GIÊSU Ở ĐỀN THỜ VỚI ISCARIOT, NGƯỜI GIẢNG THUYẾT Ở ĐÓ
32* GIÊSU GIÁO HUẤN JUDAS
 33* GIÊSU GẶP GIOAN ZÊBÊĐÊ TẠI GÉTSÊMANI
34* “GIOAN LÀ MẪU NGƯỜI HOÀN HẢO CỦA “NHỮNG KẺ HIẾN THÂN HY SINH CHO TÌNH YÊU CHA”
35* GIÊSU VÀ ISCARIOT GẶP SIMON ZÊLOTE VÀ GIOAN
36* GIÊSU, GIOAN, SIMON VÀ JUDAS ĐI BÉTLEM
37* GIÊSU TẠI BÉTLEM, TRONG NHÀ NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ TRONG HANG ĐÁ
38* GIÊSU TẠI QUÁN TRỌ BÉTLEM THUYẾT GIÁO TRÊN ĐỐNG ĐỔ NÁT CỦA NHÀ ANNA
39* GIÊSU VÀ CÁC MỤC ĐỒNG ÊLIA, LÊVI VÀ GIUSE
40* GIÊSU TẠI JUTTA, TRONG NHÀ NGƯỜI MỤC ĐỒNG ISAAC
41* GIÊSU TẠI HÉBRON. CĂN NHÀ CỦA ZACARIA. AGLAÉ
42* GIÊSU TẠI KÊRIOT CÁI CHẾT CỦA ÔNG GIÀ SAULS  
43* GIÊSU TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ VỚI CÁC MỤC ĐỒNG GẦN HÉBRON
44* GIÊSU TẠI NÚI CHAY TỊNH VÀ TRONG HANG CÁM DỖ
45* TẠI KHÚC SÔNG CẠN CỦA GIOĐAN. GẶP CÁC MỤC ĐỒNG GIOAN, MATHIA VÀ SIMÊON
46* ISCARIOT BÁN CHO DIOMÈDE CÁC NỮ TRANG CỦA AGLAÉ
47*  GIÊSU KHÓC VÌ JUDAS VÀ SIMON ZÊLOTE AN ỦI NGƯỜI
 48* BÀI HỌC RÚT RA TỪ TRƯỜNG HỢP CỦA JUDAS
49* GIÊSU GẶP LAZARÔ TẠI BÊTANI
50* GIÊSU TRỞ LẠI JÊRUSALEM VÀ Ở ĐỀN THỜ. ISCARIOT NÓI TẠI GÉTSÊMANI 
51* GIÊSU NÓI VỚI NGƯỜI LÍNH ALEXANDER TẠI CỬA CÁ
52* GIÊSU VÀ ISAAC Ở GẦN ĐÔCÔ. KHỞI HÀNH ĐI ESDRELON
53* GIÊSU Ở BÊN NGƯỜI MỤC ĐỒNG JONAH TẠI ĐỒNG BẰNG ESDRELON
54* TRỞ VỀ NAZARET SAU KHI TỪ BIỆT JONAH
55* NGÀY HÔM SAU TRONG NHÀ NAZARÉT
56* GIÁO HUẤN CÁC MÔN ĐỆ TRONG VƯỜN ÔLIU
57* GIÊSU GIÁO HUẤN CÁC MÔN ĐỆ Ở GẦN NHÀ NGƯỜI
58* GIÁO HUẤN CÁC MÔN ĐỆ CÙNG VỚI ĐỨC TRINH NỮ MARIA TRONG KHU VƯỜN Ở NAZARÉT
59* CHỮA CHO NGƯỜI ĐẸP COROZAIN. GIẢNG THUYẾT TẠI GIÁO ĐƯỜNG CAPHÂNUM
60* GIACÔBÊ ALPHÊ ĐƯỢC NHẬN VÀO SỐ MÔN ĐỆ. GIÊSU GIẢNG THUYẾT BÊN CẠNH QUẦY THUẾ CỦA MATHÊU
61* GIÊSU GIẢNG CHO ĐÁM ĐÔNG TẠI BÉTSAIĐA
62* GỌI MATHÊU VÀO SỐ MÔN ĐỆ
63* GIÊSU Ở TRÊN HỒ TIBÊRIAT. GIÁO HUẤN CÁC MÔN ĐỆ GẦN THÀNH PHỐ NÀY
64* GIÊSU TẠI TIBÊRIAT, TÌM JONATHAN TẠI NHÀ KHUDA
65* GIÊSU Ở TRONG NHÀ BÁC ALPHÊ
66* GIÊSU HỎI Ý MẸ NGƯỜI VỀ CÁC MÔN ĐỆ CỦA NGƯỜI
67* “TÍNH NHÂN LOẠI CỦA CÁC TÔNG ĐỒ NẶNG NỀ CHỪNG NÀO!”
68* CHỮA CHO JOHANNA KHUDA Ở GẦN CANA
69* GIÊSU TRÊN NÚI LIBAN, TRONG NHÀ CÁC MỤC ĐỒNG BENJAMIN VÀ DANIEL
70* GIÊSU TẠI THÀNH PHỐ VEN BIỂN. NHẬN ĐƯỢC THƯ CÓ LIÊN QUAN TỚI JONAH
71* GIÊSU TRONG NHÀ MARIA ALPHÊ. LÀM HÒA VỚI ANH HỌ SIMON
72* “ÂN SỦNG LUÔN LUÔN HÀNH ĐỘNG Ở NƠI NÀO CÓ Ý MUỐN CHÍNH TRỰC”
73* GIÊSU KHÔNG ĐƯỢC ĐÓN TIẾP TẠI NAZARÉT
74* GIÊSU CÙNG VỚI MẸ NGƯỜI Ở NHÀ JOHANNA KHUDA
75* GIÊSU TẠI NHÀ ANNA VÀO NGÀY MÙA GẶT. PHÉP LẠ CHỮA ĐỨA TRẺ BẠI LIỆT
76* GIÊSU TẠI NHÀ DORAS. JONAH QUA ĐỜI
77* GIÊSU Ở TRONG NHÀ CỦA JACOB GẦN HỒ MÉRON
78* TRỞ VỀ KHÚC CẠN CỦA SÔNG GIOĐAN GẦN THÀNH JÊRICÔ
79* GIÊSU Ở TRONG NHÀ LAZARÔ. MATTA NÓI VỀ MAĐALÊNA
80* GIÊSU Ở LẠI NHÀ LAZARÔ SAU LỄ LỀU. LỜI MỜI CỦA GIUSE ARIMATHIA
81* GIÊSU GẶP GAMALIEL TRONG BỮA TIỆC CỦA GIUSE ARIMATHIA
82* CHỮA ĐỨA TRẺ SẮP CHẾT. NGƯỜI LÍNH ALEXANDER TRONG ĐỀN THỜ
83* GIÊSU NÓI CHUYỆN VỚI NICÔĐÊMÔ LÚC BAN ĐÊM TẠI GÉTSÊMANI
84* GIÊSU TẠI NHÀ LAZARÔ TRƯỚC KHI ĐI TỚI “NƯỚC TRONG”
85* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG. BẮT ĐẦU ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN VỚI CÁC MÔN ĐỆ
86* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “TA LÀ CHÚA, THIÊN CHÚA NGƯƠI”
87* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “NGƯƠI SẼ KHÔNG LÀM CHO NGƯƠI NHỮNG TÀ THẦN Ở TRƯỚC MẶT TA”
88* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG : “ĐỪNG XƯỚNG DANH TA VÔ ÍCH”
89* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “HÃY TÔN KÍNH CHA MẸ NGƯƠI”
90* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “NGƯƠI SẼ KHÔNG PHẠM ĐIỀU TÀ DÂM TRONG THÂN XÁC CŨNG NHƯ TRONG SỰ ƯNG THUẬN”
91* NGƯỜI ĐÀN BÀ TRÙM KHĂN TẠI NƯỚC TRONG
92* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “HÃY THÁNH HÓA CÁC NGÀY LỄ”
93* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “ĐỪNG GIẾT NGƯỜI”. CÁI CHẾT CỦA DORAS
94* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG. BA MÔN ĐỆ CỦA ÔNG TẨY GIẢ
95* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “ĐỪNG ƯỚC MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI KHÁC”
96* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: CHỮA NGƯỜI RÔMA ĐIÊN. NÓI VỚI CÁC NGƯỜI RÔMA
97* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “ĐỪNG LÀM CHỨNG GIAN”
98* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “ĐỪNG ƯỚC AO CỦA NGƯỜI”
99* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: TỔNG KẾT. BÌNH LUẬN: TỪ VỰC SÂU VÀ XIN THƯƠNG XÓT
100* GIÊSU RỜI NƯỚC TRONG VÀ ĐI VỀ BÊTANI
101* CHỮA CHO BÀ JÊRUSA BỊ UNG THƯ TẠI ĐÔCÔ102* TẠI BÊTANI, TRONG NHÀ SIMON ZÊLOTE
102* TẠI BÊTANI, TRONG NHÀ SIMON ZÊLOTE
103* LỄ ÁNH SÁNG TRONG NHÀ LAZARÔ VỚI CÁC MỤC ĐỒNG
104* TRỞ VỀ NƯỚC TRONG
105* MỘT MÔN ĐỆ MỚI – KHỞI HÀNH ĐI GALILÊ
106* TRÊN MIỀN NÚI XỨ EMMAU
107* TRONG NHÀ CỦA ÔNG CLÊOPHA, TRƯỞNG GIÁO ĐƯỜNG