Quyển thứ hai – Năm thứ nhất đời sống công khai

1* CHÚA GIÊSU TỪ GIÃ MẸ NGƯỜI LÚC KHỞI HÀNH TỪ NAZARÉT
2*“MARIA KHÓC, VÌ MẸ LÀ ĐẤNG ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC”
3* CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA TẠI SÔNG GIOĐAN
4* “GIOAN KHÔNG CẦN MỘT DẤU HIỆU NÀO”
 5* GIÊSU BỊ QUỈ CÁM DỖ TRONG SA MẠC
6* “SATAN LUÔN LUÔN HIỆN DIỆN VỚI VẺ BỀ NGOÀI NHÂN HẬU”
7* GIÊSU GẶP GIOAN VÀ GIACÔBÊ
8* “CHA YÊU GIOAN VÌ SỰ TRONG SẠCH CỦA ÔNG”
9* GIOAN VÀ GIACÔBÊ NÓI VỚI PHÊRÔ VỀ ĐỨC MÊSIA
10* CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN CỦA PHÊRÔ VỚI ĐỨC MÊSIA
11* “GIOAN CŨNG LỚN TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG”
12* GIÊSU GẶP PHILIPPHÊ VÀ NATANAELNATANAEL TẠI BÉTSAIĐA, TRONG NHÀ PHÊRÔ
13* JUĐA THAĐÊ TỚI BÉTSAIĐA ĐỂ MỜI GIÊSU TỚI DỰ TIỆC CƯỚI CANA
14* GIÊSU TẠI TIỆC CƯỚI CANA
15* BÀ ƠI, TỪ RÀY CÓ GÌ GIỮA TÔI VÀ BÀ
16* GIÊSU ĐUỔI CÁC LÁI BUÔN KHỎI ĐỀN THỜ
17* GẶP ISCARIOT VÀ TÔMA PHÉP LẠ CHO SIMON ZÊLOTE
18* TÔMA TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ
19* JUĐA ALPHÊ, TÔMA VÀ SIMON ĐƯỢC NHẬN Ở BỜ SÔNG GIOĐAN
20* TRỞ VỀ NAZARÉT SAU LỄ VƯỢT QUA CÙNG VỚI SÁU MÔN ĐỆ
21* CHỮA NGƯỜI MÙ TẠI CAPHANAUM
22* NGƯỜI BỊ QỦI ÁM ĐƯỢC CHỮA TRONG GIÁO ĐƯỜNG CAPHANAUM
23* CHỮA MẸ VỢ CỦA SIMON PHÊRÔ
24* GIÊSU THUYẾT GIÁO VÀ LÀM CÁC PHÉP LẠ TRONG NHÀ PHÊRÔ
25* GIÊSU CẦU NGUYỆN BAN ĐÊM
26* NGƯỜI CÙI ĐƯỢC CHỮA GẦN COROZAIN
27* NGƯỜI BẠI LIỆT ĐƯỢC CHỮA TRONG NHÀ PHÊRÔ TẠI CAPHANAUM 
28* MẺ CÁ LẠ LÙNG
29* ISCARIOT TÌM THẤY GIÊSU TẠI GÉTSÊMANI NGƯỜI NHẬN ÔNG LÀM MÔN ĐỆ
30* GIÊSU LÀM PHÉP LẠ CHO CÁC LƯỠI DAO BỂ TAN TẠI CỬA CÁ
31* GIÊSU Ở ĐỀN THỜ VỚI ISCARIOT, NGƯỜI GIẢNG THUYẾT Ở ĐÓ
32* GIÊSU GIÁO HUẤN JUDAS
 33* GIÊSU GẶP GIOAN ZÊBÊĐÊ TẠI GÉTSÊMANI
34* “GIOAN LÀ MẪU NGƯỜI HOÀN HẢO CỦA “NHỮNG KẺ HIẾN THÂN HY SINH CHO TÌNH YÊU CHA”
35* GIÊSU VÀ ISCARIOT GẶP SIMON ZÊLOTE VÀ GIOAN
36* GIÊSU, GIOAN, SIMON VÀ JUDAS ĐI BÉTLEM
37* GIÊSU TẠI BÉTLEM, TRONG NHÀ NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ TRONG HANG ĐÁ
38* GIÊSU TẠI QUÁN TRỌ BÉTLEM THUYẾT GIÁO TRÊN ĐỐNG ĐỔ NÁT CỦA NHÀ ANNA
39* GIÊSU VÀ CÁC MỤC ĐỒNG ÊLIA, LÊVI VÀ GIUSE
40* GIÊSU TẠI JUTTA, TRONG NHÀ NGƯỜI MỤC ĐỒNG ISAAC
41* GIÊSU TẠI HÉBRON. CĂN NHÀ CỦA ZACARIA. AGLAÉ
42* GIÊSU TẠI KÊRIOT CÁI CHẾT CỦA ÔNG GIÀ SAULS  
43* GIÊSU TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ VỚI CÁC MỤC ĐỒNG GẦN HÉBRON
44* GIÊSU TẠI NÚI CHAY TỊNH VÀ TRONG HANG CÁM DỖ
45* TẠI KHÚC SÔNG CẠN CỦA GIOĐAN. GẶP CÁC MỤC ĐỒNG GIOAN, MATHIA VÀ SIMÊON
46* ISCARIOT BÁN CHO DIOMÈDE CÁC NỮ TRANG CỦA AGLAÉ
47*  GIÊSU KHÓC VÌ JUDAS VÀ SIMON ZÊLOTE AN ỦI NGƯỜI
 48* BÀI HỌC RÚT RA TỪ TRƯỜNG HỢP CỦA JUDAS
49* GIÊSU GẶP LAZARÔ TẠI BÊTANI
50* GIÊSU TRỞ LẠI JÊRUSALEM VÀ Ở ĐỀN THỜ. ISCARIOT NÓI TẠI GÉTSÊMANI 
51* GIÊSU NÓI VỚI NGƯỜI LÍNH ALEXANDER TẠI CỬA CÁ
52* GIÊSU VÀ ISAAC Ở GẦN ĐÔCÔ. KHỞI HÀNH ĐI ESDRELON
53* GIÊSU Ở BÊN NGƯỜI MỤC ĐỒNG JONAH TẠI ĐỒNG BẰNG ESDRELON
54* TRỞ VỀ NAZARET SAU KHI TỪ BIỆT JONAH
55* NGÀY HÔM SAU TRONG NHÀ NAZARÉT
56* GIÁO HUẤN CÁC MÔN ĐỆ TRONG VƯỜN ÔLIU
57* GIÊSU GIÁO HUẤN CÁC MÔN ĐỆ Ở GẦN NHÀ NGƯỜI
58* GIÁO HUẤN CÁC MÔN ĐỆ CÙNG VỚI ĐỨC TRINH NỮ MARIA TRONG KHU VƯỜN Ở NAZARÉT
59* CHỮA CHO NGƯỜI ĐẸP COROZAIN. GIẢNG THUYẾT TẠI GIÁO ĐƯỜNG CAPHÂNUM
60* GIACÔBÊ ALPHÊ ĐƯỢC NHẬN VÀO SỐ MÔN ĐỆ. GIÊSU GIẢNG THUYẾT BÊN CẠNH QUẦY THUẾ CỦA MATHÊU
61* GIÊSU GIẢNG CHO ĐÁM ĐÔNG TẠI BÉTSAIĐA
62* GỌI MATHÊU VÀO SỐ MÔN ĐỆ
63* GIÊSU Ở TRÊN HỒ TIBÊRIAT. GIÁO HUẤN CÁC MÔN ĐỆ GẦN THÀNH PHỐ NÀY
64* GIÊSU TẠI TIBÊRIAT, TÌM JONATHAN TẠI NHÀ KHUDA
65* GIÊSU Ở TRONG NHÀ BÁC ALPHÊ
66* GIÊSU HỎI Ý MẸ NGƯỜI VỀ CÁC MÔN ĐỆ CỦA NGƯỜI
67* “TÍNH NHÂN LOẠI CỦA CÁC TÔNG ĐỒ NẶNG NỀ CHỪNG NÀO!”
68* CHỮA CHO JOHANNA KHUDA Ở GẦN CANA
69* GIÊSU TRÊN NÚI LIBAN, TRONG NHÀ CÁC MỤC ĐỒNG BENJAMIN VÀ DANIEL
70* GIÊSU TẠI THÀNH PHỐ VEN BIỂN. NHẬN ĐƯỢC THƯ CÓ LIÊN QUAN TỚI JONAH
71* GIÊSU TRONG NHÀ MARIA ALPHÊ. LÀM HÒA VỚI ANH HỌ SIMON
72* “ÂN SỦNG LUÔN LUÔN HÀNH ĐỘNG Ở NƠI NÀO CÓ Ý MUỐN CHÍNH TRỰC”
73* GIÊSU KHÔNG ĐƯỢC ĐÓN TIẾP TẠI NAZARÉT
74* GIÊSU CÙNG VỚI MẸ NGƯỜI Ở NHÀ JOHANNA KHUDA
75* GIÊSU TẠI NHÀ ANNA VÀO NGÀY MÙA GẶT. PHÉP LẠ CHỮA ĐỨA TRẺ BẠI LIỆT
76* GIÊSU TẠI NHÀ DORAS. JONAH QUA ĐỜI
77* GIÊSU Ở TRONG NHÀ CỦA JACOB GẦN HỒ MÉRON
78* TRỞ VỀ KHÚC CẠN CỦA SÔNG GIOĐAN GẦN THÀNH JÊRICÔ
79* GIÊSU Ở TRONG NHÀ LAZARÔ. MATTA NÓI VỀ MAĐALÊNA
80* GIÊSU Ở LẠI NHÀ LAZARÔ SAU LỄ LỀU. LỜI MỜI CỦA GIUSE ARIMATHIA
81* GIÊSU GẶP GAMALIEL TRONG BỮA TIỆC CỦA GIUSE ARIMATHIA
82* CHỮA ĐỨA TRẺ SẮP CHẾT. NGƯỜI LÍNH ALEXANDER TRONG ĐỀN THỜ
83* GIÊSU NÓI CHUYỆN VỚI NICÔĐÊMÔ LÚC BAN ĐÊM TẠI GÉTSÊMANI
84* GIÊSU TẠI NHÀ LAZARÔ TRƯỚC KHI ĐI TỚI “NƯỚC TRONG”
85* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG. BẮT ĐẦU ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN VỚI CÁC MÔN ĐỆ
86* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “TA LÀ CHÚA, THIÊN CHÚA NGƯƠI”
87* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “NGƯƠI SẼ KHÔNG LÀM CHO NGƯƠI NHỮNG TÀ THẦN Ở TRƯỚC MẶT TA”
88* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG : “ĐỪNG XƯỚNG DANH TA VÔ ÍCH”
89* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “HÃY TÔN KÍNH CHA MẸ NGƯƠI”
90* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “NGƯƠI SẼ KHÔNG PHẠM ĐIỀU TÀ DÂM TRONG THÂN XÁC CŨNG NHƯ TRONG SỰ ƯNG THUẬN”
91* NGƯỜI ĐÀN BÀ TRÙM KHĂN TẠI NƯỚC TRONG
92* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “HÃY THÁNH HÓA CÁC NGÀY LỄ”
93* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “ĐỪNG GIẾT NGƯỜI”. CÁI CHẾT CỦA DORAS
94* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG. BA MÔN ĐỆ CỦA ÔNG TẨY GIẢ
95* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “ĐỪNG ƯỚC MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI KHÁC”
96* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: CHỮA NGƯỜI RÔMA ĐIÊN. NÓI VỚI CÁC NGƯỜI RÔMA
97* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “ĐỪNG LÀM CHỨNG GIAN”
98* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: “ĐỪNG ƯỚC AO CỦA NGƯỜI”
99* GIÊSU TẠI NƯỚC TRONG: TỔNG KẾT. BÌNH LUẬN: TỪ VỰC SÂU VÀ XIN THƯƠNG XÓT
100* GIÊSU RỜI NƯỚC TRONG VÀ ĐI VỀ BÊTANI
101* CHỮA CHO BÀ JÊRUSA BỊ UNG THƯ TẠI ĐÔCÔ102* TẠI BÊTANI, TRONG NHÀ SIMON ZÊLOTE
102* TẠI BÊTANI, TRONG NHÀ SIMON ZÊLOTE
103* LỄ ÁNH SÁNG TRONG NHÀ LAZARÔ VỚI CÁC MỤC ĐỒNG
104* TRỞ VỀ NƯỚC TRONG
105* MỘT MÔN ĐỆ MỚI – KHỞI HÀNH ĐI GALILÊ
106* TRÊN MIỀN NÚI XỨ EMMAU
107* TRONG NHÀ CỦA ÔNG CLÊOPHA, TRƯỞNG GIÁO ĐƯỜNG