CÁC BẢN VĂN CỦA GIÁO HỘI VỀ VIỆC RƯỚC LỄ

Kể từ bức thư của Thánh Bộ Phụng Tự gửi cho chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục năm 1969, Giáo hội bắt đầu cho phép về việc rước lễ trên tay. Cũng kể từ đây, Giáo hội đã có những bản văn nói về việc rước lễ trên tay và trên miệng. Chúng ta cùng đọc qua các bản văn này xem Giáo hội dạy gì về việc rước lễ? Hình thức rước lễ nào là chính thức của Giáo hội: rước lễ trên miệng hay trên tay?

 1. Thư của Thánh Bộ Phụng Tự gửi cho các chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục ngày 29-5-1969: AAS 61 (1969) 546-547; Notitiae 5 (1969) 351-353[1]

“Để trả lời cho câu hỏi của Hội Đồng Giám mục của quý vị về sự cho phép tín hữu rước lễ trên miệng hay trên tay, tôi muốn truyền đạt điều sau đây. Đức Giáo Hoàng Phaolô Vl kêu gọi chú ý đến mục đích của Huấn thị Memoriale Domini (Kỷ niệm Chúa) ngày 29-5-1969, về việc giữ lại sự thực hành truyền thống đang sử dụng. Đồng thời, Ngài lưu tâm đến các lý do đưa ra, để hỗ trợ yêu cầu của quý vị và kết quả của cuộc bỏ phiếu được đưa ra về vấn đề này. Đức Giáo Hoàng cho phép rằng, trên khắp lãnh thổ của Hội Đồng Giám mục của quý vị, mỗi Giám mục có thể, theo phán đoán và lương tâm thận trọng của mình, cho phép trong giáo phận của mình sự ra đời của nghi thức mới cho việc rước lễ. Điều kiện là sự tránh hoàn toàn bất kỳ nguyên nhân nào làm cho các tín hữu bị sốc, và bất kỳ nguy cơ bất kính nào đối với Thánh Thể. Do đó, các quy định sau đây phải được tôn trọng: 

 1. Cách thức mới của việc cho rước lễ không được áp đặt theo cách thức sẽ loại trừ việc rước lễ truyền thống. Đây là vấn đề nghiêm trọng đặc biệt ở những nơi, mà sự thực hành mới được cho phép hợp pháp, mỗi người trong số các tín hữu đều có quyền chọn rước lễ trên miệng, ngay cả khi các người khác rước lễ trên tay. Hai cách rước lễ có thể diễn ra trong cùng một buổi phụng vụ mà không có vấn đề gì. Có một mục đích đôi ở đây: rằng không ai sẽ tìm thấy trong nghi thức mới bất cứ điều gì đáng lo ngại cho lòng đạo của mình đối với phép Thánh Thể; rằng bí tích này, nguồn gốc, và nguyên nhân của sự hiệp nhất bởi chính bản chất của nó, sẽ không trở thành một dịp bất hòa giữa các thành phần tín hữu.
 2. Nghi thức rước lễ trên tay không được đưa vào thực hành một cách bừa bãi. Bởi vì vấn đề liên quan đến thái độ của con người, phương thức rước lễ này được gắn liền với sự cảm nhận và chuẩn bị của mỗi người đi rước lễ. Do đó, nghi thức cần được thực hành dần dần và bắt đầu từ các nhóm nhỏ được chuẩn bị tốt hơn, và trong khung cảnh thuận lợi. Trên hết, thật là cần thiết để có sự giới thiệu nghi thức trước bởi một bài học giáo lý hiệu quả, để cho mọi người hiểu rõ ý nghĩa của sự rước lễ trên tay, và sẽ thực hành nó với sự tôn kính đối với bí tích. Bài giáo lý này phải thành công trong việc loại trừ bất kỳ gợi ý nào, vốn trong tâm tưởng của Hội Thánh có sự giảm lòng tin vào sự hiện diện Thánh Thể, và trong việc loại trừ bất kỳ mối nguy hiểm nào hoặc dấu hiệu nguy hiểm nào của việc tục hóa phép Thánh Thể.
 3. Việc tín hữu chọn tiếp nhận Mình Thánh trên tay mình rồi đưa vào miệng mình, không phải là cơ hội để nhìn Mình Thánh như bánh mì thông thường, hay như một vật phẩm tôn giáo khác. Thay vào đó, sự lựa chọn này phải gia tăng trong họ ý thức về phẩm giá của các thành viên của Nhiệm Thể của Chúa Kitô, mà trong đó họ được sáp nhập bởi phép Rửa tội và bởi ân sủng của phép Thánh Thể. Sự lựa chọn này cũng phải gia tăng đức tin của họ vào thực tại siêu phàm của Mình Máu Chúa Kitô, mà họ chạm vào trên tay của họ. Thái độ tôn kính của họ phải được đo lường cho những gì họ đang làm.
 4. Cách thực hiện nghi thức mới: một mô hình có thể là sự thực hành truyền thống, vốn thể hiện các chức năng thừa tác, bằng việc có linh mục hay phó tế đặt Mình Thánh vào tay người rước lễ….
 5. Bất kể thủ tục nào được chọn lựa, cần chú ý để không một mảnh vụn nào của Mình Thánh rơi xuống hoặc bị phân tán. Cũng cần lưu ý cho các người rước lễ có bàn tay sạch, và rằng cử chỉ điệu bộ của họ phải trở thành và hòa hợp với sự thực hành của các người khác.
 6. Trong trường hợp rước lễ dưới hai hình bằng cách chấm bánh, không bao giờ được phép đặt trên bàn tay của người rước lễ Bánh Thánh đã nhúng vào Máu Thánh”.
Tiếp tục đọc “CÁC BẢN VĂN CỦA GIÁO HỘI VỀ VIỆC RƯỚC LỄ”

BÀI 14: RƯỚC LỄ BẰNG TAY – NÊN HAY KHÔNG?

Linh mục Giuse Phạm Đức Hậu

Đặt câu hỏi như vậy hẳn nhiều người sẽ kêu lên “biết rồi, khổ lắm nói mãi”! Mặc dầu vậy, trước việc các hội kín như Tam Điểm và các giáo phái thờ Satan ngày càng công khai cử hành “lễ đen – black mass” để tôn thờ Satan với Mình Thánh Chúa được đánh cắp từ các nhà thờ Công Giáo, như ở đại học Harvard và Oklahoma city, Hoa Kỳ gần đây, có thể coi là tiếng chuông cảnh tỉnh những người có trách nhiệm quản lý các màu nhiệm của Thiên Chúa. Việc cần làm không phải chỉ là hô hào cầu nguyện và biểu tình phản đối những hành vi phạm thánh này, nhưng quan trọng hơn là phải thành tâm nghiêm túc đánh giá và nhìn nhận lại vấn đề rước lễ bằng tay. Nên hay không? Vì hàng ngày, nào ai biết bao nhiêu lễ đen của các giáo phái giáo tôn thờ Satan vẫn diễn ra trên thế giới?

Câu hỏi này không chỉ đã làm hao tổn nhiều giấy mực, mà đôi khi còn gây ra chia rẽ giữa phe ủng hộ và phe chống. Vậy chân lý nằm ở đâu? Trước khi đưa ra ý kiến phò hay chống việc rước lễ bằng tay, người ta cần phải làm sáng tỏ các câu hỏi sau: Đâu là nguồn gốc của việc rước lễ bằng miệng và bằng tay? Ý nghĩa của chúng là gì? Và tại sao lại có việc rước lễ bằng tay phổ biến như hiện nay?

 1. Nguồn gốc của việc rước lễ bằng miệng và bằng tay?

Đáng ngạc nhiên là, cách thức rước lễ cổ xưa nhất có lẽ là cách rước lễ bằng tay chứ không phải bằng miệng! Tuy nhiên, kể từ thời các Giáo Phụ, cách thức rước lễ bằng tay dần bị bãi bỏ vì 2 lý do chính: một là để tránh làm rơi Mình Thánh Chúa, và hai là để diễn tả đức tin và lòng sùng kính của người tín hữu vào sự hiện diện đích thực của Đức Kitô trong Bí Tích Thánh Thể[1]. Vậy là đã rõ, hình thức rước lễ bằng tay tuy có vẻ có trước nhưng đã sớm bị khai tử và nhường chỗ cho cách thức rước lễ bằng miệng kể từ thời các Giáo Phụ.

 1.  Ý nghĩa của việc rước lễ bằng miệng và bằng tay?

Ý nghĩa việc rước lễ bằng miệng là gì?

Trước hết, ý nghĩa của việc rước lễ bằng miệng, như vừa nói ở trên, là diễn tả đức tin và lòng sùng kính của người tín hữu vào sự hiện diện đích thực của Đức Kitô trong Bí Tích Thánh Thể. Và để thể hiện lòng sùng kính đối với Mình Thánh Chúa, Truyền Thống Giáo Hội Tây Phương đã ấn định việc quỳ gối như là một trong những dấu hiệu xứng hợp đối với người rước lễ. Đức Benedictô XVI đã trích câu nói của St. Augustino để dạy rằng: “không ai ăn thịt đó mà lại không tôn thờ trước; chúng ta có thể phạm tội khi chúng ta không tôn thờ – nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; peccemus non adorando.”[2] Đức HY. Joshep Ratzinger tin rằng, việc rước lễ chỉ có thể đạt được chiều sâu thực sự khi nó được hỗ trợ và bao trùm bởi lòng tôn sùng. Ngài nói: “việc quỳ gối rước lễ đã được nuôi dưỡng qua truyền thống nhiều thế kỷ và đó là một dấu hiệu độc đáo diễn tả lòng tôn sùng, hoàn toàn xứng hợp trước ánh sáng của sự hiện hiện bản thể và đích thực của Chúa Giêsu dưới hình bánh rượu đã được thánh hiến.[3] Tiếp tục đọc “BÀI 14: RƯỚC LỄ BẰNG TAY – NÊN HAY KHÔNG?”

Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020

jesus_child

Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020

Trong phòng sinh hoạt của gia đình, chúng tôi cùng theo dõi Thánh Lễ online trên kênh EWTN, cũng trùng với lễ dỗ của Mẹ Angelica. Chúng tôi đã Rước Lễ thiêng liêng và tôi đã nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ được mở ra, điều này nêu lên ý tưởng về việc mở chiếc hộp Pandora, khi những tên quỷ dữ sai khiến những nhà khoa học thả loại virút chết người này ra. Chúa Giêsu phán: “Hỡi dân của Ta, trong thị kiến các con nhìn thấy một cái hộp được mở ra, điều đó tượng trưng cho cách thức những tên ác quỷ sai khiến một số những nhà khoa học người Trung Quốc thả loại virút chết người này vào người dân. Ở một chỗ khác con đã thấy một lò hoả táng mở rộng cửa đang thiêu nhiều xác người chết vì loại virút này. Hình ảnh này đã được người ta nhìn thấy từ vệ tinh và các con có thể nói rằng người ta đã thiêu nhiều hơn 3.200 người mà Trung Quốc đã báo cáo. Các con đang chứng kiến loại virút này lây lan ở mức độ đáng báo động. Sẽ không có đủ máy thở cho tất cả những ca viêm phổi nặng mà các con sẽ gặp phải. Với việc virút này đang lây lan nhanh chóng, có thể phải mất vài tháng cho tới khi các con có thể đi ra ngoài mà không sợ bị nhiễm bệnh. Các con hãy tiếp tục cầu nguyện cho virút này suy giảm đi, và nếu nhiều người chết hơn nữa thì các con sẽ được Ta kêu gọi để đến nơi an toàn trong những khu trú ẩn của Ta, nơi mà các con sẽ được chữa lành.” Tiếp tục đọc “Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020”

Dịch Bệnh Do Virus Trung Quốc Sẽ Diễn Tiến Ra Sao?

jesus_child

Chúa Giêsu phán: “Có một quãng thời gian cơ hội để chuẩn bị cho sự trở lại của virus còn nguy hiểm hơn vào mùa thu. Điều quan trọng là phải cảnh báo cho mọi người biết rằng có một quãng thời gian cơ hội ngắn trong mùa hè để tích trữ lương thực và có thể đi đến lãnh nhận Bí Tích Giải Tội trước khi biến chủng virus trong mùa thu trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là loại virus được tạo ra từ phòng thí nghiệm để những kẻ độc ác sử dụng nhằm chống đối và truất phế tổng thống và chính phủ Hoa Kỳ.  Hãy ngợi khen và tạ ơn Ta vì Ta mạnh mẽ uy lực hơn lũ quỷ dữ và bất cứ loại virus nào mà Ta có thể khử trừ hết sức dễ dàng.” johnleary.com

Chúa Giêsu phán: “Dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã giết chết hàng triệu người trên thế giới và hàng trăm ngàn người ở Hoa Kỳ. Khi ấy virus đã gây chết chóc ở mức tương đối vào mùa xuân, biến mất vào mùa hè và một biến chủng gây chết chóc nhiều hơn vào mùa thu. Tỷ lệ tử vong là 0.5% vào mùa xuân, 2,5% vào mùa thu và 1% vào mùa xuân năm kế tiếp trong dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919. Ta đang xác nhận với các con rằng  virus corona hiện nay cũng tương tự như vậy – nó nhẹ nhàng vào mùa xuân (ngay hôm nay 21.3.2020, các quốc gia phía bắc bán cầu vẫn đang ở giữa mùa xuân – Xuân Phân), nhưng loại virus này sẽ quay trở lại vào mùa thu và sẽ gây chết chóc nhiều hơn nữa. Cần phải khôn ngoan để cảnh báo mọi người về sự trở lại của virus này vào mùa thu khi mà nó có thể gây tử vong nhiều hơn hiện nay. Hãy tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng cho sự cách ly nhằm đối phó với virus corona trong mùa thu. Các con hãy cầu nguyện để người dân giữ sự cách ly nhằm làm giảm thiểu lây lan và tử vong từ loại virus này.” johnleary.com

Tiếp tục đọc “Dịch Bệnh Do Virus Trung Quốc Sẽ Diễn Tiến Ra Sao?”

Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu

77209fbec17f3921606e

Lạy Thiên Chúa Toàn năng, đã chịu chết trên Thập giá vì tội lỗi con!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ở với con!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin là niềm hy vọng của con!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi gươm đao, vũ khí, và giặc giã!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ban xuống cho con mọi ơn lành!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi sự dữ!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con đạt đến con đường cứu rỗi!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin xua đuổi khỏi con mọi tai ương chết chóc!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ngăn ngừa mọi tai biến phần xác và thế tục, cho con được an lành!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi bệnh dịch tả và mọi bệnh truyền nhiễm!

Con xin thờ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô bây giờ và đời đời.

Lạy Chúa Giêsu Nadarét, đã chịu đóng đinh trên thập giá, xin thương xót chúng con!

Xin xua đuổi khỏi người con các thần dữ luôn ám hại bây giờ và mãi mãi. Amen.

Nhân danh Máu châu báu rất thánh Chúa Giê-su Ki-tô. Nhân danh công cuộc nhập thể làm người để cứu chuộc và dẫn đưa chúng con đến cõi trường sinh. Quả thật, Chúa Giê-su Ki-tô đã ra đời làm người đêm Giáng Sinh và chịu chết trên cây Thập Giá ngày Thứ SáuTuần Thánh. A-men.

Ebook Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu, Thánh Vịnh 51, Thánh Vịnh 91.

Tiếp tục đọc “Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu”

Và Coronavirus đã được tạo ra…

so-lieu-corona-1-2-2020

Chúng ta được báo chí cho biết rằng dịch coronavirus hiện đang gia tăng có thể đã bắt đầu từ một con rắn. Có lẽ đó là thật, nhưng rất nhiều nhà nghiên cứu hiện đang chỉ ra một số sự “trùng hợp” hết sức đáng ngờ về đợt bùng phát này. Chẳng hạn như phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp-4 đầu tiên của Trung Quốc chỉ cách 32 cây số đối với nơi được cho là sinh ra đợt bùng phát dịch bệnh này. Và một bản tin về phòng thí nghiệm này từ một vài năm trước đã đưa ra tuyên bố cụ thể rằng phòng thí nghiệm này sẽ nghiên cứu về mầm bệnh gây ra bệnh SARS. Tất nhiên SARS là do coronavirus gây ra, và bây giờ một loại “coronavirus mới” đã bị sổng chuồng tại thành phố duy nhất của Trung Quốc nơi mà nghiên cứu về coronavirus đang được tiến hành.

Có một sự “trùng hợp” hết sức kỳ lạ về một bằng sáng chế của Hoa Kỳ dành cho một loại “coronavirus đã bị làm cho suy yếu” đã được cấp cách đây không lâu. Chúng ta có thể đọc ngay tại đây, hồ sơ cấp bằng sáng chế đã được nộp vào tháng 7 năm 2015 và bằng sáng chế đã được cấp vào tháng 11 năm 2018. Bằng sáng chế được cấp chỉ cách đây hơn một năm.

Theo một bản giới thiệu ngắn về bằng sáng chế, thì coronavirus suy yếu này “có thể được sử dụng như một loại vắc-xin để điều trị và / hoặc ngăn ngừa bệnh”…

Phát minh hiện nay cung cấp một loại coronavirus sống và được làm suy yếu bao gồm một gen sao chép biến thể mã hóa polyprotein bao gồm một đột biến ở một hoặc nhiều protein phi cấu trúc (nsp) -10, nsp-14, nsp-15 hoặc nsp-16. Loại coronavirus này có thể được sử dụng như một loại vắc-xin để điều trị và / hoặc ngăn ngừa bệnh, chẳng hạn như viêm phế quản truyền nhiễm, trong việc học tập.        

Hồ sơ xin cấp bằng sáng chế này đã được nộp bởi Viện Pirbright và chúng ta có thể thấy một số tổ chức ủng hộ chính của Viện Pirbright bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Ủy ban Châu Âu và Quỹ Bill và Melinda Gates.

Có thể các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm cấp 4 an toàn sinh học ở Vũ Hán đang nghiên cứu loại “coronavirus bị làm cho suy yếu này”?

Chúng ta không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này, nhưng những gì chúng ta biết là phòng thí nghiệm cấp 4 an toàn sinh học này là phòng thí nghiệm đầu tiên được xây dựng ở Trung Quốc.

Theo một bài báo được đăng tải bởi tạp chí khoa học hàng đầu thế giới  Nature vào tháng 2 năm 2017, phòng thí nghiệm này sẽ nghiên cứu về “những mầm bệnh nguy hiểm nhất thế giới” một khi nó đi vào hoạt động… Tiếp tục đọc “Và Coronavirus đã được tạo ra…”

Chúng ta có nên quá lo sợ trước Coronavirus hay phải đề phòng một thứ còn đáng sợ hơn nữa?

Evil-Researcher-Public-Domain

LTS: Mục đích của bài viết này không phải là để độc giả coi thường nguy cơ khủng khiếp của dịch bệnh mà là để giúp độc giả có sự cảnh giác và đề phòng trước nguy cơ và hậu quả khôn lường của việc chủng ngừa toàn cầu như Sách Sự Thật đã nói đến.
____________________________________________

Nguồn gốc virus:

Coronavirus là loại virus được tạo ra từ phòng thí nghiệm.

Hồ sơ xin cấp bằng sáng chế phát minh được nộp năm 2015 và bằng sáng chế phát minh đã được cấp năm 2018. 

Một cuộc diễn tập quy mô lớn được tiến hành 3 tháng trước cho thấy đại dịch Coronavirus Có thể giết chết 65 triệu người. 

Hồ sơ xin cấp bằng sáng chế này đã được nộp bởi Viện Pirbright và chúng ta có thể thấy một số tổ chức ủng hộ chính của Viện Pirbright bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ủy ban Châu Âu và Quỹ Bill và Melinda Gates.

Một số vấn đề được đặt ra:

 • Người dân các nước thì đang nháo nhào lo sợ. Tại sao Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn không chịu đưa ra cảnh báo về đại dịch này ở quy mô toàn cầu trong khi dịch đang lan ra nhiều nước?

 • Quỹ Bill và Melinda Gates thực sự là một quỹ đầu tư. Mục đích duy nhất của họ là lợi nhuận và lợi nhuận ở quy mô lớn nhất có thể được. Đây hoàn toàn không phải là quỹ từ thiện.

Theo lẽ thường thì khi dịch bệnh càng nghiêm trọng thì vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới càng được đề cao.

Quỹ Bill và Melinda Gates đứng đầu thế giới trong việc tài trợ những đợt tiêm chủng “miễn phí” trên toàn cầu. Chỉ riêng ở Việt Nam chương trình tiêm chủng miễn phí ở trẻ em do quỹ này tài trợ đã cướp đi mạng sống của nhiều cháu bé vô tội khi bị sốc phản vệ sau tiêm chủng. Quỹ Bill và Melinda Gates luôn gắn chữ “miễn phí” vào các chương trình mà họ bỏ tiền ra thực hiện nhưng họ lại có những ràng buộc rất chặt chẽ với các chính phủ về những lợi ích kinh tế. Mục đích cuối cùng của họ vẫn là lợi nhuận ở quy mô lớn nhất có thể được.

Chúng ta cùng nhìn lại cách những quỹ đầu tư và các hãng dược khổng lồ tạo ra lợi nhuận trong đợt cúm H5N1 vừa qua.

Khi dịch cúm H5N1 xảy ra, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liên tục đưa ra thông tin về dịch bệnh nhưng không hề đưa ra cảnh báo về đại dịch mang tính toàn cầu. Nếu cảnh báo được đưa ra thì chính WHO phải mạnh tay dập dịch và dịch bệnh nhanh chóng được giải quyết. Nhưng cách làm của họ vẫn là ‘liên tục theo dõi’ và đưa thông tin về tính nguy hiểm của dịch bệnh. Người dân các nước càng đọc các thông tin họ đưa ra thì càng thêm hoang mang lo sợ. Rồi một ngày WHO đưa ra công bố rằng thuốc Tamiflu chữa được cúm do virus cúm H5N1 gây ra. Tiếp tục đọc “Chúng ta có nên quá lo sợ trước Coronavirus hay phải đề phòng một thứ còn đáng sợ hơn nữa?”

TIẾT LỘ: Bên trong 5 hội kín vốn đang THỰC SỰ kiểm soát thế giới…

Logo and black and white picture of men
Các hội kín thường có liên quan đến các thuyết âm mưu – Sách Sự Thật

MỘT SỐ thuyết âm mưu là hoàn toàn điên rồ – nhưng kỳ thực chính những hội kín này đang áp đặt một thứ ảnh hưởng vô hình trên thế giới và chúng là những hội kín đã tồn tại hằng thế kỷ.

Dưới đây trang điện tử Express.co.uk của báo Anh đưa ra danh sách về top năm hội kín quyền lực nhất và khét tiếng nhất, những hội kín thực hành nhiều nghi lễ quỷ quái trong những nơi kín đáo.

1.Hội Đầu Lâu và Xương Chéo (Skulls and Bones)

Thành lập: năm 1832

Những người thành lập: Frederick Ellsworth Mather, Phineas Timothy Miller, William Huntington Russell, Alphonso Taft and George Ingersoll Wood

Địa điểm: Trong một tòa nhà gọi là ‘Nhà Mồ’ tại Đại Học Yale.

Lý do thành lập: Hội kín này được thành lập sau một cuộc tranh cãi giữa nhiều hội kín có tranh chấp nhau tại Đại Học Yale.

Những thành viên công khai nổi tiếng: Ngoại Trưởng Mỹ hiện nay John Kerry, Cựu Tổng Thống Mỹ George Bush, và Tổng Thống thứ 27 của Hoa Kỳ William Taft

Gây ra nỗi khiếp sợ vì: Những thành viên, được gọi là những Người mang xương chéo, sử dụng những mối liên hệ ràng buộc về quyền lực và tầm ảnh hưởng để đạt được địa vị trong giới quyền lực hàng đầu của nước Mỹ.

Những thuyết âm mưu khét tiếng nhất: Người ta buộc cho hội kín này đủ mọi thứ xấu xa, từ vũ khí hạt nhân đến vụ ám sát Tổng Thống Kennedy. Tiếp tục đọc “TIẾT LỘ: Bên trong 5 hội kín vốn đang THỰC SỰ kiểm soát thế giới…”

Dấu của Con Thú

dấu của con thú

Trước việc “các thiết bị điện tử cấy ghép” đang được công khai phổ biến, chúng ta cùng tìm hiểu con chip RFID là gì.

thiet-bi-cay-ghep
RFID chip

RFID (Ritus Filiorum Intra Diaboli: Rite of the devil (thờ lạy Con Thú). Tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới dùng tiếng Latin cho một trong những cụm từ quan trọng nhất của họ vì nó thể hiện quyền lực của họ và vì tiếng Latin vẫn là ngôn ngữ chính thức của Giáo Hội Công Giáo.

Chúng ta cùng xem xét một số trường hợp cụ thể: Tổ chức Tam Điểm dùng cụm từ “Ordo Ab Chao” trong tiếng Anh là Order out of the chaos – có nghĩa là “lập lại trật tự từ trong hỗn loạn”. Họ sẽ gây ra tình trạnh hỗn loạn trước khi họ thiết lập Chính Phủ Toàn Cầu của Trật Tự Thế Giới Mới. Hoặc cụm từ “Novus Ordo Seclorum”: New World Order (Trật Tự Thế Giới Mới), cụm từ này xuất hiện trên tờ 1 đôla của Mỹ.

novus-ordo-seclorum
Thông điệp của Tam Điểm trên đồng tiễn Mỹ

Cụm từ RFID (Ritus Filiorum Intra Diaboli) trong tiếng Anh có nghĩa là “Rite of the devil”: thờ lạy Con Thú, điều này có nghĩa là bản thân con chip mang tên là công nghệ RFID chính là sự tôn thờ tên ác quỷ. Trong Sách Khải Huyền, Thánh Gioan LUÔN LUÔN nói đến việc nhận dấu của Con Thú và việc tôn thờ Con Thú. Sự thật là chính con chip RFID là sự thờ lạy mà Thánh Gioan nói đến. Chúng ta hãy cùng đọc câu 9 và 10 chương 14 của Sách Khải Huyền:

“ Một thiên thần khác, vị thứ ba, theo sau hai vị kia và lớn tiếng nói: “Ai thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và chịu thích dấu của nó trên trán hoặc trên tay, thì người ấy sẽ phải uống thứ rượu, là cơn lôi đình của Thiên Chúa, rượu nguyên chất rót vào chén thịnh nộ của Người; người ấy sẽ bị làm khổ trong lửa và diêm sinh trước mặt các thánh thiên thần và trước mặt Con Chiên.” (Kh 14, 9-10) Tiếp tục đọc “Dấu của Con Thú”

Thêm Một Dấu Chỉ Vĩ Đại Xuất Hiện Trên Các Tầng Trời

Dấu chỉ vĩ đại
Biến cố này xảy ra trong thời gian mừng kỷ niệm 100 năm những cuộc hiện ra của “người nữ mặc áo mặt trời,” Đức Mẹ của chúng ta tại Fatima năm 1917. Biến cố thiên văn này có ý nghĩa gì? Thời Cuối Cận Kề?

Tác giả Patrick Archbold

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2017, chúng ta sẽ chứng kiến sự giao hội của chòm sao Xử Nữ cùng với mặt trời ở ngay phía sau chòm sao (người nữ mặc áo mặt trời). Biến cố này xảy ra trong thời gian mừng kỷ niệm 100 năm những cuộc hiện ra của “người nữ mặc áo mặt trời,” Đức Mẹ của chúng ta tại Fatima năm 1917. Biến cố thiên văn này có ý nghĩa gì?

[Lưu ý của tác giả: Trong bài viết dưới đây, tôi muốn trình bày một loạt những dữ kiện và những sự quan sát mà từ đó tôi cũng không đưa ra một kết luận nhất định nào. Tuy nhiên, những dữ kiện và những điều được ghi nhận này có tính chất hết sức đặc biệt, nên việc chỉ ghi nhận và tường thuật lại, có thể khiến cho chúng bị diễn giải sai lạc.

Vì vậy tôi xin được minh định rằng trong bài viết dưới đây, tôi không tiên đoán bất cứ điều gì. Tôi chỉ đưa ra những ghi nhận của tôi về một số hiện tượng đặc biệt cả về siêu nhiên và nhân tạo, có ý nghĩa hết sức đặc biệt một cách tiềm tàng mà người ta có thể coi là đáng quan tâm và cũng nên đề phòng.] Tiếp tục đọc “Thêm Một Dấu Chỉ Vĩ Đại Xuất Hiện Trên Các Tầng Trời”